ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล.

กิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(DOMs)ของส่วนอำนวยการและสารบรรณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

ร่วมกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระ …

กิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(DOMs)ของส่วนอำนวยการและสารบรรณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 Read More »

การประชุมเตรียมงานวันเด็กประจำปี 2564

การประชุมเตรียมงานวันเด็กประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มกราคม …

การประชุมเตรียมงานวันเด็กประจำปี 2564 Read More »

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ กรมพระศรีสรางควัฒน วรขัตติยราชนารี อัคราชกุมารี วันที่ 30 กรกฏาคม 2563