ข่าวร่วมกิจกรรมของ มวล.

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ งานจัดการของเสีย

        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นักศึกษา สาขาวิชาสา …

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ งานจัดการของเสีย Read More »

ร่วมประดับต้นไม้ รพ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ งานพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย วันที่ 15/6/66

เนื่องในวันไหว้ครูการแพทย์แผนไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน …

ร่วมประดับต้นไม้ รพ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ งานพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย วันที่ 15/6/66 Read More »