บริการจัดสถานที่

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ณ อาคารไทยบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ณ อาคารไทยบุรี วันที่ 28 กุ …

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ณ อาคารไทยบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Read More »

จัดสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคารนวัตกรรม วันที่ 9 กพ.2564

จัดสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคารนวัตกรรม วันที …

จัดสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคารนวัตกรรม วันที่ 9 กพ.2564 Read More »