เรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก

งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565

งานเพาะชำ -ใส่ปุ๋ยพุดศุภโชค เข็มเศรษฐี ไทรชมพู่ -เปลี่ย …

งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565 Read More »

งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

งานเพาะชำ -เปลี่ยนถุงพุดซ้อน -ปักชำและเปลี่ยนวัสดุปลูกไ …

งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565 Read More »