งานรถ ประจำวันที่่ 22 มิถุนายน 2565

รถ 6 ล้อ ทุกดินหน้าตูมปัง
JCB อาคารสหกิจฯ ตักดิน ที่อาคารสหกิจฯ
สนามกีฬา ขุดหลุม-ปลูก ต้นจามจุรี ริมถนนสายหน้าสนามกีฬา
รถบรรทุกน้ำ อุทยานพฤกศาสตร์ รดน้ำต้นไม้