งานซ่อม ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

1. งานซ่อมบำรุง
1.1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนต์ สายตรวจ ทะเบียน ครว 408 (ส่วนบริการกลาง)
1.2 เปลี่ยนยางนอก รถพ่วงข้าง ทะเบียน คฉร 319 (ศูนย์บริหารทรัพย์สิน)
1.3 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์หางตัดหญ้า และใส่น้อต รถแทรกเตอร์ B2440
1.4 เปลี่ยนเฟืองเกียร์ เปลี่ยนครัช เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง