งานซ่อม ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565

ปฏิบัติงานวันที่ 15/09/65
1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
1.1 ปะยาง รถสามล้อเรลก้า หมายเลข 1
1.2 เปลี่ยนยางนอกล้อหน้า รถไฟฟ้า หมายเลข 3 (ส่วนบริการกลาง)
1.3 ใส่สลักรถ JCB
1.4 ติดตั้งมอเตอร์ เครื่องปั้มน้ำ น้ำตก สวนวลัยลักษณ์)
1.5 เป(ลี่ยนซีล เปลี่ยนเฟืองชุดลูกเบี้ยว เครื่องตัดแต่ง จำนวน 1 เครื่อง
1.6 เปลี่ยนคันเครื่องตัดหญ้า เปลี่ยนตัวแบ่งน้ำหนัก เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)
1.7 เปลี่ยนหัวเทียน เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง
1.8 เปลี่ยนยางใน รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กบ 4139 (ส่วนอาคาร)