08 พฤษภาคม 2566 จัดหนักงานซ่อม ซ่อมหมดเลย ณ โรงซ่อม

งานซ่อมได้ทำการซ่อมโดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

1.งานบำรุงรักษา
    1.1 ซ่อมเครื่องปั้มน้ำ ต้นมะขาม สวนวลัยลักษณ์
เปลี่ยนข้องอ
เปลี่ยนต่อตรง
1.2 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คยท 899 (ส่วนพัสดุ)
ปลี่ยนยางนอก 2.50-17 ล้อหน้า 1 เส้น
 เครื่องปั่นไฟ (โรงเลี้ยงสุกร ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม)
ตรวจเช็ค เซ็ตระบบไฟ
1.4 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ครว 409 (ส่วนบริการกลาง)
เปลี่ยนโซ่ +สเตอร์ 1 ชุด
1,5 เครื่องตัดหญ้า
เปลี่ยนผ้าปั้ม
1.6 รถตัดหญ้านั่งขับ หมายเลข 1
ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง
เติมลมยาง
1.7 รถแทรกเตอร์ L2000
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ทำขายึดแบตเตอรี่
1.8 รถแทรกเตอร์ D1650
ลับใบมีดสกีหางตัดหญ้า
1.9 รถแทรกเตอร์ L2402
เปลี่ยนแบตเตอรี่