Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช

ต้อนรับมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมต้อนรับมิสแกรนด์นครศรีธรรมราช  ณ สวนวลัยลักษณ์ นำชมโดย รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมถ่ายภาพจากมุมต่าง ๆ ของสวน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีเป็นอย่างที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชในครั้งนี้    

About Samitanun Romvilas

ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3896 โทรสาร 0 7567 3888