ประชุมโครงการ 5ส. ณ ห้องประชุม2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมโครงการ 5ส. ณ ห้องประชุม2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564