กิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล(DOMs)ของส่วนอำนวยการและสารบรรณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

ร่วมกิจกรรม Focus Group ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMs) ของส่วนอำนวยการและสารบรรณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร