กิจกรรม 5ส Green วันที่ 20 กันยายน 2564 (ZOOM)”Go-Goal-Grow”

กิจกรรม 5ส Green วันที่ 20 กันยายน 2564 (ZOOM)