งานจัดการของเสีย

  1. โรงพยาบาลคิดเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท 
  2. คลินิกคิดตามน้ำหนักของขยะ น้ำหนักขยะ 1-8 กิโลเหมาจ่าย/เดือน ตามข้อตกลงในสัญญา นำหนัก 8 กิโลกรัมขึ้นไปคิดกิโลกรัมละ 50 บาท 
  3. ขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์การแพทย์ ศูนย์เครื่องมือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถาบันวิจัยสุขภาพ สุขภาพปฐมภูมิ) และบริษัทภายนอก เหมาจ่ายเป็นรายเดือน 
  4. ค่าขยะบ้านพักบุคลากร/หอพักบุคลากร/โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เหมาจ่ายเป็นห้องต่อเดือน 

ลำดับที่

หน่วยงาน

ลำดับที่

หน่วยงาน

1

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

9

โรงพยาบาลนครคริสเตียน

2

โรงพยาบาลนบพิตำ

10

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

3

โรงพยาบาลพระพรหม

11

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4

โรงพยาบาลพิปูน

12

โรงพยาบาลชะอวด

5

โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา

13

โรงพยาบาลนครินทร์

6

โรงพยาบาลนาบอน

14

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

7

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

15

โรงพยาบาลพรหมคีรี

8

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

16

โรงพยาบาลลานสกา

ลำดับที่

หน่วยงาน

ลำดับที่

หน่วยงาน

1

คลินิกทันตกรรมหมอนันทวัน

4

คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย

2

คลินิกทันตแพทย์กมลทิพย์

5

เค เบลล่า คลินิก

3

คลินิกแพทย์หญิงอรไท

6

คลินิกเด็ก หมออัจจิมาวดี

 

ลำดับที่

หน่วยงาน

ลำดับที่

หน่วยงาน

7

บ้านฟันยิ้ม หมอกิ่งเกศ

33

คลินิกหมอกฤษณะ

8

คลีนิคเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสร์ (อัจฉรา)

34

คลินิกฟันสะพานยาว นครศรีธรรมราช

9

คลีนิคเทคนิคการแพทย์เอ็ม ที ท่าศาลา

35

คลินิกทันตกรรมพร้อมมิตร

10

คลีนิคหมอเสาวนีย์

36

คลินิกไอวอรี่

11

คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรกรรมหมออรรถกร

37

คลีนิกหมอศุภการณ์

12

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรื่อง จำกัด

38

แพทย์จีนปฐมพร

13

คลินิกทันตกรรมหมอปวีร์

39

คลีนิคทันตกรรม all about smile

14

คลินิกสายสมรการพยาบาลและการผดุงครรภ์

40

คลินิกทันตกรรมหมอเมย์

15

คลีนิกตาแพทย์ภานุวัฒน์

41

โรงพยาบาลสัตว พรหมคีรี

16

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอแซม

42

โฮแอดเค คลินิก

17

ธมลวัฒก์คลินิก

43

โรงพยาบาลสัตว์หมิกิตติ

18

นครคลินิกแล็บ

44

พิสิษคลินิกการแพทย์แผนย์ไทย

19

คลินิกหมอภัทริยา

45

นครเมดิคอลแล็บ

20

คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หฤทัย

46

คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสาขารังสีวิทยา นพ.พันเลิศ

21

คลินิกหมอโสภณาหมอสุนทร

47

หมอเศรษฐพงศ์คลินิกเวชกรรม

22

ศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติด

48

คลินิกสูตินรีเวชหมอพรรษชนน

23

บริษัทเอลเต้เวลลี่ จำกัด

49

กรวินคลินิก

24

คลินิกทันตกรรมคิดส์เด้นท์

50

อาว่า คลินิกเวชกรรม

25

ออร่าคลินิกเวชกรรม

51

คลินิกหัวถนนสัตวแพทย์

26

คลินิกทันตกรรม บ้าน ฟ.ฟัน

52

คลินิกแพทย์หญิง อัญลักษณ์

27

คลินิกแล็ปศรัญญา

53

มิยอง คลินิก

28

เอส เค คลินิก

54

บ้านแล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์

29

คลินิกทันตกรรมหมอกัญจน์กมล

55

คลินิกนางพระยา

30

คลินิกหมอศันสนีย์

56

คลินิกหมอณภัทรสพล

31

วีเดนคลินิก

57

นฐพัชร คลินิกการแพทย์แผนไทย

32

คลินิกหมอจอมพล

58

หยงเจี้ยน คลินิกฝังเข็ม

     

 

คลินิกและบริษัท

ลำดับที่

หน่วยงาน

ลำดับที่

หน่วยงาน

59

คลินิกหมอชัยยุทธ

88

หมอปิยนุช

60

ราชเทวีคลีนิค

89

คลินกโรคกระดูกและข้อหมอสุธีร์

61

คลินิกหมอโชติกา

90

พีสไปน์สหคลินิก

62

คลินิกทันตกรรมบ้าน หมอดาว-หมอรุ้ง

91

เมืองทองบ้านสัตว์เลี้ยง

63

ฮายแอทนคร คลินิกเวชกรรม

92

ดอกเตอร์ จอยน์

64

คลินิกอัลตร้าเซาวด์ หมออภินันท์

93

คลินิกกชพรการพยาบาลและผดุงครรภ์

65

คลินิกเพื่อนนครการพยาบาลและการผดุงครรภ์

94

บ้านหมอรักษาสัตว์ โดย นายสุรศักดิ์

66

คลีนิกขนิษฐาการพยาบาล

95

คลินิกหมอทวิช

67

เอ็ม เมด นครศรีฯ เวชกรรม

96

คลินิกทันตแพทย์พัชราวดี

68

สามสูรสามคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

97

คลินิกทันตแพทย์ชัยนาท ทันตแพทย์สมศรี

69

ลานสกาคลีนิก

98

คลินิกหมอบุญแสง

70

สุริยะการแพทย์รายปี

99

หมอชญานิศสูตินรีเวชคลินิก

71

เพียวโกลด์คลินิก

100

อริสคลินิกเวชกรรม

72

คลินิกหมอเจริญตา -หมอสุรเจตน์

101

คลินิกทันตกรรมเดนเต้

73

พี เอส เมืองทอง คลินิก

102

คลินิก​นายแพทย์​กัมปนาท

74

คลินิกหมอฟ้ารักสัตว์

103

คลินิกทันตกรรมบุญญ่า

75

คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมพร

104

นครศรี ไอวีเอฟ จำกัด (หมอรสธรรม)

76

คลินิกทันตแพทย์นาฏลดา

105

วรรณณีการพยาบาลและผดุครรภ์

77

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์ธนา

106

คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเดือน

78

คลินิกทันตแพทย์สุทัย

107

คลินิกหัวอิฐสัตวแพทย์

79

คลินิกทันตแพทย์สุภา

108

คลินิกหมอรังสิต

80

คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์

109

คลินิกทันตแพทย์รักวงศ์

81

คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยกรรมตกแต่งพญ.ศรินทร

110

คลินิกหมอธีร์-รัช

82

คลินิกหมอกฤตยา

111

คลินิกหมอจุฑาทิพย์

83

คลินิกแพทย์หญิงจิตติพร

112

คลีนิกหมอขรรค์ชัย

84

คลินิกเหมศักดิ์การแพทย์

113

ศักดิ์ชัยคลินิกเวชกรรม

85

เดอะภูแบงค็อก คลินิกเวชกรรม

114

คลินิกรักฟัน

86

อลินคลีนิกแพทย์แผนจีน

115

คลินิกหมอสิริพันธุ์

87

คลินิกหมอเดโช

116

คลินิกกระดูกและข้อหมอวาทิต

 

 

 

 

คลินิกและบริษัท

ลำดับที่

หน่วยงาน

ลำดับที่

หน่วยงาน

117

คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกระดูกและข้อนายแพทย์เรืองเดช

135

คลินิกเวชกรรมนายแพทย์พงศ์วิศิว์แพทย์หญิงกรีฑาพร

118

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจักษุนายแพทย์ลั่นหล้า

136

คลินิกหมอรัตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

119

หมอบอมคลินิกเวชกรรม

137

คลินิกทันตกรรมปากนคร

120

คลินิกทันตกกรมนครทันตแพทย์

138

คลินิกหมอกำธร

121

โรงพยาบาลสัตว์พระพรหม

139

คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอสาโรจน์

122

หัวไทรรักษาสัตว์

140

หจก.นครศรีสุขภาพ

123

คลินิกเวชกรรมหมอมาย

141

แคร์คุณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

124

ร.พ.สัตว์บ้านหมากะแมว

142

นครศรีคิดส์ดี คลินิกประกปบโรคศิลปะ

125

คลินิกแพทย์หญิงวีณา

143

กำแพงเซาการพยาบาลและการผดุงรรภ์

126

คลินิกบาร์บี้บลิ้ง

144

คลินิกหูคอจมูกหมอวัฒน์

127

เฟิรสเทียร์ คลินิกเวชกรรม

145

ร้านสักลายภาคิน

128

วรุฒ พิชญา คลินิกการแพทย์แผนไทย

146

ร้านสักลายช่างโชว์สักลายเมืองนคร

129

ลาเบล คลินิก

147

กฤตินัยคลินิกกายภาพบำบัด

130

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังหมอสศิษฎ์

148

หมอพลอยคลินิกประกอบโรคศิลปะ

131

คลินิกหมอสิริวรรณ-หมอชนน

149

ไอโนเบิ้ล คลินิก

132

คลินิกทันตกรรมบ้านฟันดี

150

ดรวมใจคลินิกแล็ป

133

คลินิกเทคนิคการแพพทย์ TSL

151

หมอโบว์หมอฟิล์มคลินิกการแพทย์แผนไทย

134

บมจ.ซีพีออลล์

  

ช่องทางการติดต่อ
นางสาวนัทธมณ ลักขณา (มีน)
โทรศัพท์ 075-673642 โทรศัพท์มือถือ 098-7431196