งานจัดการของเสีย

การบริการเก็บขยะของทางงานจัดการของเสีย จะคิดค่าบริการตามรายละเอียดดังนี้

1. โรงพยาบาลคิดเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท
2. คลินิกคิดตามน้ำหนักของขยะ น้ำหนักขยะ 1-8 กิโลเหมาจ่าย/เดือน ตามข้อตกลงในสัญญา นำหนัก 8 กิโลกรัมขึ้นไปคิดกิโลกรัมละ 50 บาท
3. ขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์การแพทย์ ศูนย์เครื่องมือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หน่วยสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยสุขภาพ) และบริษัทภายนอก เหมาจ่ายเป็นรายเดือน
4. ค่าขยะบ้านพักบุคลากร/หอพักบุคลากร/โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เหมาจ่ายเป็นห้องต่อเดือน

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

1 โรงพยาบาลพระพรหม
2 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
3 โรงพยาบาลนาบอน
4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11
5 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
6 โรงพยาบาลเชียรใหญ่
7 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
8 โรงพยาบาลนครคริสเตียน
9 สำนักงานควบคุมป้องกันโรค
10 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
11 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
12 โรงพยาบาลชะอวด
13 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
14 โรงพยาบาลพรหมคีรี
15 โรงพยาบาลลานสกา
16 โรงพยาบาลนครินทร์
17 โรงพยาบาลนบพิตำ

รายชื่อคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ
 1. คลินิกทันตกรรมหมอนันทวัน
 2. คลินิกทันตแพทย์กมลทิพย์
 3. คลินิกทันตกรรมบ้านฟันดี
 4. คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
 5. เค เบลล่า คลินิก
 6. คลินิกแพทย์หญิงอรไท
 7. คลินิกเด็ก หมออัจจิมาวดี
 8. บ้านฟันยิ้ม หมอกิ่งเกศ
 9. คลีนิคเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสร์ (อัจฉรา)
 10. คลีนิคเทคนิคการแพทย์เอ็ม ที ท่าศาลา
 11. คลีนิคหมอเสาวนีย์
 12. คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรกรรมหมออรรถกร
 13. บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรื่อง จำกัด
 14. หมอพลอยคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน
 15. คลินิกทันตกรรมหมอปวีร์
 16. คลินิกสายสมรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 17. คลีนิกตาแพทย์ภานุวัฒน์
 18. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอแซม
 19. ธมลวัฒก์คลินิก
 20. นครคลินิกแล็บ
 21. คลินิกหมอภัทริยา
 22. คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หฤทัย
 23. คลินิกหมอโสภณาหมอสุนทร
 24. ศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติด
 25. บริิษัทเอลเต้เวลลี่
 26. ออร่าคลินิกเวชกรรม
 27. คลินิกทันตกรรม บ้าน ฟ.ฟัน
 28. คลินิกแล็ปศรัญญา
 29. เอส เค คลินิก
 30. คลินิกทันตกรรมหมอกัญจน์กมล
 31. คลินิกหมอศันสนีย์
 32. วีเดนคลินิก
 33. คลินิกหมอจอมพล
 34. คลินิกหมอชัยยุทธ
 35. ราชเทวีคลีนิค
 36. คลินิกหมอโชติกา
 37. คลินิกหมอกฤษณะ
 38. คลินิกฟันสะพานยาว นครศรีธรรมราช
 39. คลินิกทันตกรรมพร้อมมิตร
 40. คลินิกไอวอรี่
 41. คลีนิกหมอศุภการณ์
 42. แพทย์จีนปฐมพร
 43. คลีนิคทันตกรรม all about smile
 44. คลินิกทันตกรรมหมอเมย์
 45. โรงพยาบาลสัตว พรหมคีรี
 46. โฮแอดเค คลินิก
 47. ศรีธรรมราชคลินิกแล็บ
 48. โรงพยาบาลสัตว์หมิกิตติ
 49. พิสิษคลินิกการแพทย์แผนย์ไทย
 50. นครเมดิคอลแล็บ
 51. คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสาขารังสีวิทยา นพ.พันเลิศ
 52. หมอเศรษฐพงศ์คลินิกเวชกรรม
 53. คลินิกสูตินรีเวชหมอพรรษชนน
 54. กรวินคลินิก
 55. อาว่า คลินิกเวชกรรม
 56. คลินิกหัวถนนสัตวแพทย์
 57. คลินิกทันตกรรมบ้าน หมอดาว-หมอรุ้ง
 58. ฮายแอทนคร คลินิกเวชกรรม
 59. คลินิกอัลตร้าเซาวด์ หมออภินันท์
 60. คลินิกเพื่อนนครการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 61. คลีนิกขนิษฐาการพยาบาล
 62. เอ็ม เมด นครศรีฯ เวชกรรม
 63. สามสูรสามคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
 64. ลานสกาคลีนิก
 65. สุริยะการแพทย์รายปี
 66. เพียวโกลด์คลินิก
 67. คลินิกหมอเจริญตา -หมอสุรเจตน์
 68. พี เอส เมืองทอง คลินิก
 69. คลินิกหมอฟ้ารักสัตว์
 70. คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมพร
 71. คลินิกทันตแพทย์นาฏลดา
 72. คลินิกทันตแพทย์ชัยนาท ทันตแพทย์สมศรี
 73. คลินิกทันตแพทย์สุทัย
 74. คลินิกทันตแพทย์สุภา
 75. คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์
 76. คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยกรรมตกแต่งพญ.ศรินทร
 77. คลินิกหมอกฤตยา
 78. คลินิกแพทย์หญิงจิตติพร จ่ายรายปี สค – ธค
 79. คลินิกเหมศักดิ์การแพทย์
 80. เดอะภูแบงค็อก คลินิกเวชกรรม
 81. อลินคลีนิกแพทย์แผนจีน (26/11/2562)
 82. คลินิกหมอเดโช
 83. หยวนทงแพทย์แผนจีน
 84. คลินกโรคกระดูกและข้อหมอสุธีร์
 85. พีสไปน์สหคลินิก
 86. เมืองทองบ้านสัตว์เลี้ยง
 87. ดอกเตอร์ จอยน์
 88. คลินิกกชพรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (กพ)
 89. บ้านหมอรักษาสัตว์ โดย นายสุรศักดิ์
 90. คลินิกหมอทวิช
 91. คลินิกทันตแพทย์พัชราวดี
 92. คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์ธนา
 93. คลินิกหมอบุญแสง
 94. หมอชญานิศสูตินรีเวชคลินิก
 95. อริสคลินิกเวชกรรม
 96. คลินิกทันตกรรมเดนเต้
 97. คลินิก​นายแพทย์​กัมปนาท
 98. คลินิกทันตกรรมบุญญ่า
 99. นครศรี ไอวีเอฟ จำกัด (หมอรสธรรม)
 100. วรรณณีการพยาบาลและผดุครรภ์
 101. คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเดือน
 102. คลินิกหัวอิฐสัตวแพทย์
 103. คลินิกหมอรังสิต
 104. คลินิกทันตแพทย์รักวงศ์
 105. คลินิกหมอธีร์-รัช
 106. คลินิกหมอจุฑาทิพย์
 107. คลีนิกหมอขรรค์ชัย
 108. ศักดิ์ชัยคลินิกเวชกรรม
 109. คลินิกรักฟัน
 110. คลินิกหมอสิริพันธุ์
 111. คลินิกกระดูกและข้อหมอวาทิต
 112. คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกระดูกและข้อนายแพทย์เรืองเดช
 113. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจักษุนายแพทย์ลั่นหล้า
 114. หมอบอมคลินิกเวชกรรม
 115. คลินิกทันตกกรมนครทันตแพทย์
 116. โรงพยาบาลสัตว์พระพรหม
 117. หัวไทรรักษาสัตว์
 118. สหคลินิก เอ็นเอสที เมดิคอลแล็บ
 119. ร.พ.สัตว์บ้านหมากะแมว
 120. คลินิกแพทย์หญิงวีณา
 121. คลินิกบาร์บี้บลิ้ง
 122. เฟิรสเทียร์ คลินิกเวชกรรม
 123. คลินิกเวชกรรมนายแพทย์พงศ์วิศิว์แพทย์หญิงกรีฑาพร
 124. ลาเบลคลินิก
 125. คลินิกหมอปิยนุช
 126. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังหมอสศิษฐ์
 127. กฤติชัย คลินิกกายภาพบำบัด
 128. เทคนิกการแพทย์TSL
 129. คลินิกทันตกรรมหมอเกด
 130. บริษัทเอสต้าเวลลี่ จำกัด
 131. บ้านแล็บคลินิกเทคนิกการแพทย์
 132. คลินิกทันตกรรมคิดส์เด้นท์
 133. ร้านสักช่างโชว์สักลายเมืองคร
 134. คลินิกเทคนิกการแพทย์ เจ พี เมดิคอลแล็บ