งานบำรุงรักษาและระบบน้ำ

ออกแบบพร้อมติดตั้งวางระบบน้ำ สำหรับรถน้ำต้นไม้  ซ่อมแซมระบบน้ำ เปิด-ปิด สปริงเกอร์ Big gun  ตัดแต่งไม้น้ำ ดูแลระบบปั๊มน้ำ ดูแลระบบน้ำพุ