ประชุม 5 ส Green ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565