ผังห้องทำงาน

พื้นที่ฝั่งด้านซ้าย รับผิดชอบโดย ว่าที่ ร.ต.(หญิง) จรรจิรา  คุ้มสุข

พื้นที่ฝั่งด้านขวา (ริมหน้าต่าง) รับผิดชอบโดย นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ