วิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ในงานการจัดการขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียของเสีย ของมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ในงานการจัดการขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียของเสีย ของมหาวิทยาลัย เวลา 10.00 – 11.00 น. มีผู้เข้าร่วม 45 คน ค่ะ