30 เมษายน 2566 งานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ระดมงานอย่างขมักขเม้น ณ โรงเพาะชำและปุ๋ยหมัก

พนักงานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ระดมงานอย่างขมักขเม้น ณ โรงเพราะชำและปุ๋ยหมัก โดยมีงานดังนี้

1. งานเพาะชำ
   – ฉีดยากำจัดหนอนไม้ใบ
   -ใส่ปุ๋ยพุดศุภโชค
   – รดน้ำต้นไม้ทุกแปลง
2. งานปุ๋ยหมัก
   – สับย่อยใบไม้
   – ขึ้นกองปุ๋ยหมักจากใบไม้และหญ้านวลน้อย
   – เป่าใบไม้ทางจักรยาน
3. งานขนย้าย
   – ขนกระสอบใบไม้และกระสอบหญ้านวลน้อย
   – งานตัดหญ้า
   – ตัดหญ้าภายในเพาะชำฟาร์ม