30 เมษายน 2566 นายช่างซ่อม ตะลุยงานซ่อม ณ โรงซ่อม

นายช่างซ่อม ตะลุยซ่อมงานตามรายการดังต่อไปนีั ณ โรงซ่อม

1.งานบำรุงรักษา
    –  รถแทรกเตอร์ L3408
    –  ซ่อมสลักยึดเพลาหัวเกียร์สกีตัดหญ้า

1.2 เครื่องปั้มน้ำ (โรงเพาะชำ)
    –  ตรวจเช็คปั้มน้ำ

1.3 รถจักรยานยนต์ ครว 408 (ส่วนบริการกลาง)
    –  เปลี่ยนลูกยางพักเท้า
    –  เปลี่ยนขาตั้งข้าง
    –  เปลี่ยนสะแตนคู่
    –  เปลี่ยนที่พักเท้า