ประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ งานปริญญาบัตร

       ทางงานเพาะชำและปุ๋ยหมัก ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการจัดประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2666 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์