จัดหฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทางงานจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำบุญวันสารทเดือนสิบ โดยมีการจัดหฺมฺรับ ยกปิ่นโต และทำอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว