ตัดต้นไม้

บริการจัดการพื้นที่ ภูมิทัศน์

ตัดต้นไม้
ตัดต้นไม้
ตัดต้นไม้

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีพายุและฝนตกหนัก ทำให้ต้นไม้ขวางทางสัญจร รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ จึงได้มีการเครียพื้นที่เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้เป็นปกติ