จัดดอกไม้เมืองหนาว

จัดแล้ว! ไม้เมืองหนาว

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ทางส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีการบริการจัดสถานที่ให้แก่อุทยานพฤกษศาสตร์ เนื่องในงาน 3 Events ใหญ่ใจฟู โดยการจัดดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งมีดอกทิวลิป จำนวน 1,800 ดอก และไม้ประดับอื่นๆ เช่น ดอกผีเสื้อ บานชื่นหนู เทียนไทย ม็อคคาร่า และกล้วยไม้ เพื่อชมความสวยงานและศึกษาเรียนรู้

จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว
จัดดอกไม้เมืองหนาว