เลี้ยงปีใหม่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่
เลี้ยงปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทางงานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ้งแวดล้อม ได้มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน โดยมีการเล่นเกมจับรางวัล จับของขวัญ และมีการร้องเพลงเพื่อสร้างความสนุกสนาน